بایگانی برچسب ها: مقاومت الکتریکی چیست

معرفی جامع مقاومت الکتریکی

مقاومت چیست؟ مقاومت یک جز الکتریکی Passive (به معنای مصرف کننده توان و نه تولید کننده آن) برای ایجاد مقاومت در جریانِ مدار الکتریکی میباشد. اهداف استفاده از آن اغلب در همه شبکه های الکتریکی و مدارهای الکترونیکی نمایان میشود. این قطعات به طور معمول برای کاربرد هایی از جمله: محدود کردن جریان، تقسیم و […]
lightbox