بایگانی برچسب ها: معرفی آمپرمتر

معرفی آمپرمتر ها و قابلیت های مختلف آنها

آمپرمتر یا آمپرسنج وسیله ای است که از آن برای اندازه گیری میزان جریان درمدار استفاده می شود. آمپر واحد جریان الکتریکی در سیستم SI است و بر اساس تعریف علمی عبور یک کولن بار الکتریکی در یک ثانیه از مدار را آمپر می گویند. تاریخچه در سال 1820 هانس کریستین اورستد رابطه ای بین […]
lightbox