دسته: آموزش

بررسی قطعی سیم و کابل توسط مولتی متر دیجیتال

وجود قطعی و خرابی در سیم کشی و کابل ها موجب قطع جریان در تجهیزات مورد استفاده شما میگردد. در برخی موارد این اشکالات میتواند به آسیب جدی و دائمی منجر شود. با این حال روش هایی برای تشخیص قطعی و ایرادات این چنینی وجود دارد حتی اگر از آنها خارج دید ما باشند. نحوه […]

راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز

راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز به دو روش امکان پذیر میباشد: از طریق یک خازن از طریق اینورتر تک فاز به سه فاز راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز از طریق یک خازن اگر نوع سیم بندی مثلثی الکتروموتور در دسترس باشد در آن شرایط امکان راه اندازی […]

آموزش کار با مولتی متر

ابتدا در این مقاله با استفاده از ترکیب عبارت مولتی متر و دیجیتال به معرفی مختصری از این تجهیز میپردازیم. عبارت دیجیتال خود بیانگر وجود کنتور دارای نمایشگر کریستالی دیجیتال یا مایع است، در حالی که کلمه مولتی متر نشان می دهد که این دستگاه می تواند برای اندازه گیری های بیش از یک پارامتر […]
lightbox